Eigen risico – Huisartsenpraktijk Cohen – Harderwijk
Boerhaavelaan 32 3843 AP Harderwijk Tel:0341-422224

Eigen risico

De huisarts en uw eigen risico

Ook al bent u verzekerd voor ziektekosten, een deel van de zorgkosten die u maakt zult u zelf moeten betalen. Dit wordt het verplicht ‘eigen risico’ genoemd. Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder met een basisverzekering. Declaraties van de eerste zorg die u in een kalenderjaar nodig heeft zal de verzekeraar u in rekening brengen. Dit tot aan het maximale bedrag dat door de regering is bepaald. Voor 2023 is dat € 385.00. Om de kosten van de zorg in de hand te houden heeft de regering dit systeem bedacht.

Wat valt niet onder eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners , Physician Assistent of Verpleegkundig Specialist. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Bent u benieuwd welke tarieven er in de huisartsenzorg gerekend worden? kijkt u dan op de tariefbeschikking van de NZA.

Wat valt onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkzaam om voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico u daarvan op de hoogte te stellen vandaar deze notitie.