Missie van de praktijk – Huisartsenpraktijk Cohen – Harderwijk
Boerhaavelaan 32 3843 AP Harderwijk Tel:0341-422224

Missie van de praktijk

Laagdrempelige kwalitatief goede patiëntenzorg

Als moderne huisartsenpraktijk leveren wij huisartsenzorg in Harderwijk en omgeving  aan patiënten die bij onze praktijk zijn ingeschreven.
Aangezien onze praktijk een solo-praktijk is, kunnen wij persoonlijke en kleinschalige zorg leveren.

De huisartsenpraktijk is er voor haar patiënten om alle gezondheidsvragen te beantwoorden en waar nodig door te verwijzen naar andere hulpverleners in de eerste lijn, dan wel naar meer gespecialiseerde hulpverlening in de tweede of derde lijn.

Door de patiënt in zijn geheel (inclusief persoonlijke historie, leefomstandigheden, sociale omgeving en familieverbanden) steeds centraal te blijven stellen en deze op een persoonlijke, open en eerlijke wijze te benaderen, zal er een vertrouwensband ontstaan tussen de patiënt en de huisartsenpraktijk. Dit vormt de basis voor een open communicatie tussen onze praktijk en de patiënt. Hierdoor zijn we in staat om maatwerk te leveren.

Ook vinden we dat we voor een goede zorg meer tijd voor onze patiënten moeten hebben. Daarom zetten we in op voldoende personele bezetting, om wachttijden aan de telefoon te beperken, en hebben we standaard 15 minuten per patiënt op de huisartsenspreekuren.

Naast een goede relatie met onze patiënten, hebben we teamwork zeer hoog in het vaandel staan. Dit vereist een goede onderlinge communicatie. Ook het continu verbeteren van onze zorg, zorgvuldig werken en professioneel handelen vinden we erg belangrijk.

Als praktijk willen we uitstralen dat iedereen bij ons terecht kan. We vinden het belangrijk om laagdrempelige zorg te leveren. Patiënten kunnen van ons verwachten dat al onze medewerkers gediplomeerd zijn en werken conform de geldende wet- en regelgeving en de NHG-standaarden. Tevens scholen al onze medewerkers zichzelf bij om hun kennis up-to-date te houden.

Wij hopen op deze manier laagdrempelige zorg te bieden op hoog kwalitatief niveau.