Verwijsbrief achteraf – Huisartsenpraktijk Cohen – Harderwijk
Boerhaavelaan 32 3843 AP Harderwijk Tel:0341-422224

Verwijsbrief achteraf

Wij verwijzen u niet achteraf.

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. Ook komt het voor dat patiënten al op een afspraak bij specialist of bijvoorbeeld psycholoog zijn geweest en dan alsnog om een verwijsbrief vragen.

De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit (valsheid in geschriften).

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis/de 2e lijn. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat wij, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven. Ook kunnen wij geen verwijsbrieven met een datum in het verleden afgeven.